Mali Wanasheria, Sheria ya Makampuni katika China kwa ajili ya Kila Mji